Praktisk informasjon

Hva og hvor

Rock og kor-festivalen arrangeres over 2 dager på grendehuset Ala ved Mobakken i Bardu. Der har vi plass til 450 mennesker med konsertsal og bar/kafè. Fredag har vi 14 års aldersgrense, alkoholfritt arrangement. Lørdag har vi 18-års aldersgrense med ...

Regler for festivalen

Ordensregler Personer som oppleves som truende og aggressive, og som ikke retter seg etter henstillinger fra festivalens personell skal utvises og armbåndet skal klippes. Lørdag: Mindreårige som påtreffes inne på festivalområdet skal bortvises og ev...