Presse

Som alle andre festivaler ønsker selvsagt også vi publisitet rundt arrangementet vårt.

Vi legger til rette for at også du som skal være på jobb under festivalen skal få en bra opplevelse.

Siden vi har begrenset med plass og strenge krav til hvor mange vi kan ha inne må vi be deg om å registrere deg på forhånd. Da vil du få tildelt presseakkreditering og få den oppmerksomheten du fortjener.

Du kan enten registrere deg her eller kontakte oss på e-post: presse(a)rockogkor.no.

Hvilken dag?